Toivo Tomson: tőlketeenused
bar
bar
 

Tutvustus

Koolitus: Tartu II keskkooli (praegune Miina Härma GĂĽmnaasium) lõpetamisele järgnes 2 aastat õpinguid St Peterburi kõrgkoolis (reaalained) ja kokku 11 aastat kestnud õpingud Tartu Ăślikoolis (humanitaarained). Ă•pitu seas on muu hulgas olnud eesti, vene, inglise, prantsuse, soome, ladina, itaalia keel; inglise kirjandus; masinakiri; materjalide tugevusõpetus; psĂĽhholoogia; Tartu Ăślikooli Arvutuskeskuse tugiisiku koolitus jpm.

N. Machiavelli, "Il Principe"Kogemus: Ăślikooli diplomitöö (1988 a) ĂĽheks osaks oli N. Machiavelli kuulsaima traktaadi, Valitseja, kommenteeritud tõlge itaalia keelest eesti keelde. Ăślikooli lõpetamisele järgnes enam kui kĂĽmme aastat töötamist samas kõrgkoolis. Tööülesannete hulka kuulus muu hulgas trĂĽkiste ettevalmistamine avaldamiseks (sh ka nende koostamine), kujundamine, kĂĽljendamine ja korrektuur. Kõrval­tegevuseks oli peamiselt juriidiliste tekstide (EL direktiivid ja määrused, EV õigusaktid) tõlkimine (eesti / inglise), database management. Esimene kodulehekĂĽlg (haridusasutuse allosakonnale) valmis 1990–ndate II poolel. FIE tõendil oli ligi kĂĽmme aastat tegevusalana kirjas: "IT alane teenindus, koolitus".

N. Machiavelli, "Il Principe"Eelnimetatud tõlgetele on vahepealse aja jooksul lisandunud hulgaliselt tõlkeid erinevatest keeltest erinevatesse keeltesse; hõlmatud on väga mitmekesised eluvaldkonnad, alates EL ja EV seadusandlusest (inglise-eesti-inglise), juriidiliste isikute asutamislepingutest ja põhi­kirjadest, autoehituses kasutatavatest plastmassidest, lõpetades tekstidega majandus­teaduse, IT ja elektroonika alalt ning india köögi retseptide, parameditsiiniliste nahahooldustoodete ja auruturbiini ratta töölabade bandaaĹľiga. Lisaks veel, näiteks, lõputööde (bakalaureuse, magistri, doktori) ja nende kokkuvõtete tõlked (eesti-inglise, vene-eesti) jne.

Valminud tõlgetega on jäänud rahule tellijad Viljandist ja Võrust, Tallinnast ja Barcelonast, Riiast ja Prahast, Kielist ja Milanost, Firenzest ja Vilniusest..., sealhulgas Euroopa Komisjon ja Eesti Keskkonna­ministeerium, Tartu Ăślikool ja Samsung...

Teenused: tuginedes tuhandete lehekülgede tõlkimise ja toimetamise, kujundamise ja küljendamisega omandatud teadmistele ja aastatepikkusele kogemusele pakun järgmiseid teenuseid:

  • – kirjalik tõlge inglise, vene ja itaalia keelest eesti keelde,
  • – kirjalik tõlge eesti, vene ja itaalia keelest inglise keelde,
  • – eesti- ja ingliskeelsete tekstide korrektuur ja toimetamine,
  • – kujundamine ja kĂĽljendamine, DTP (desktop publishing â€“ kompaktkirjastamine),
  • – kodulehekĂĽlgede valmistamine,
  • – reklaamtekstide kirjutamine (copywriting),
  • – lokaliseerimine = eri keeltes ja erineval kujul väljaannete (trĂĽkised, veebisaidid) tõlkimine/kohandamine.

Läeteksti edastamiseks saab kasutada elektron– või tavaposti. Valminud tõlked edastan e–postiga, elektroonilisel andmekandjal (floppy, CD-ROM) või paberkandjal, vastavalt tellija soovile.

Lugupidamisega,
Toivo Tomson

Laupäev, 10. detsember 2016
Skype: My status | Telefon: | E-post: