Toivo Tomson: tõlketeenused
bar
bar
 

Tutvustus

N. Machiavelli, "Il Principe"Kogemus: Tartu Ülikooli diplomitöö (1988. a) üheks osaks oli Niccolò Machiavelli traktaadi, Valitseja, kommenteeritud tõlge itaalia keelest eesti keelde. Ülikooli lõpetamisele järgnes enam kui kümme aastat töötamist samas kõrgkoolis. Tööülesannete hulka kuulus muu hulgas trükiste ettevalmistamine avaldamiseks (sh ka nende koostamine), kujundamine, küljendamine ja korrektuur. Kõrval­tegevuseks oli peamiselt juriidiliste tekstide (EL direktiivid ja määrused, EV õigusaktid) tõlkimine (eesti / inglise keelest / keelde), andmehaldus. Esimene kodulehekülg (haridusasutuse allosakonnale) valmis 1990ndate II poolel. XXI sajandi alguses väljastatud füüsilisest isikust ettevõtja tõendil oli ligi kümme aastat tegevusalana kirjas: "IT alane teenindus, koolitus; tõlketeenused".
Alates 2017. aasta sügisest olen mh tõlkijana lepingulises suhtes ka Luksemburgis asuva Euroopa Liidu asutusega.

Koolitus: Tartu II keskkooli (praegune Miina Härma Gümnaasium) lõpetamisele järgnes kaks aastat õpinguid Peterburi metsandusülikoolis (reaalained) ja kokku 11 aastat kestnud õpingud Tartu Ülikoolis (humanitaarained). Õpitu seas on muu hulgas olnud eesti, vene, inglise, prantsuse, soome, ladina, itaalia keel; inglise kirjandus; masinakiri; materjalide tugevusõpetus; psühholoogia; Tartu Ülikooli Arvutuskeskuse tugiisiku koolitus jpm.

N. Machiavelli, "Il Principe"Eelnimetatud tõlgetele on vahepealse aja jooksul lisandunud hulgaliselt tõlkeid erinevatest keeltest erinevatesse keeltesse; hõlmatud on väga mitmekesised eluvaldkonnad, alates EL ja EV seadusandlusest (inglise-eesti-inglise), juriidiliste isikute asutamislepingutest ja põhi­kirjadest, autoehituses kasutatavatest plastmassidest, lõpetades tekstidega majandus­teaduse, IT ja elektroonika alalt ning india köögi retseptide, parameditsiiniliste nahahooldustoodete ja auruturbiini ratta töölabade bandaažiga. Lisaks veel, näiteks, lõputööde (bakalaureuse, magistri, doktori) ja nende kokkuvõtete tõlked (eesti-inglise, vene-eesti) jne.

Valminud tõlgetega on jäänud rahule tellijad Viljandist ja Võrust, Tallinnast ja Barcelonast, Riiast ja Prahast, Kielist ja Luxembourgist, Firenzest ja Vilniusest..., Eesti Keskkonna­ministeerium, Tartu Ülikool, Samsung jpt.

Teenused: tuginedes tuhandete lehekülgede tõlkimise ja toimetamise, kujundamise ja küljendamisega omandatud teadmistele ja aastatepikkusele kogemusele pakun järgmiseid teenuseid:

  • – kirjalik tõlge inglise, vene ja itaalia keelest eesti keelde,
  • – kirjalik tõlge eesti, vene ja itaalia keelest inglise keelde,
  • – eesti- ja ingliskeelsete tekstide korrektuur ja toimetamine,
  • – kujundamine ja küljendamine, DTP (desktop publishing – kompaktkirjastamine),
  • – kodulehekülgede valmistamine,
  • – reklaamtekstide kirjutamine (copywriting),
  • – lokaliseerimine = eri keeltes ja erineval kujul väljaannete (trükised, veebisaidid) tõlkimine/kohandamine.

Läeteksti edastamiseks saab kasutada elektron– või tavaposti. Valminud tõlked edastan e–postiga, elektroonilisel andmekandjal (floppy, CD-ROM) või paberkandjal, vastavalt tellija soovile.

Lugupidamisega,
Toivo Tomson

Esmaspäev, 22. juuli 2024
Telefon: (+372)  | E-post: