Toivo Tomson: tõlketeenused
bar
bar
 

Läbilõige senivalminust

Allpool on toodud mõned viited senivalminule (mille hulgas on ka käesolev kodulehekülg).

 2009-2016 

 • – Mitmesuguste aparaatide, masinate jms kasutus- ja hooldusjuhendid, tõlked, DTP (inglise/vene/itaalia → eesti).
 • – Kosmeetikatoodete tootekirjeldused, tõlked (inglise → eesti).
 • – Dokumentide, lepingute jms tõlked (eesti/inglise/itaalia/vene → eesti/inglise).
 • – Praami autoteki tulekustutussüsteem, tõlge (itaalia → inglise).
 • – Majandustarkvarade tõlked (xml, xls, inglise → eesti).
 • – EUR-Lex andmebaaside tõlked (inglise → eesti).
 • – Lõputööde kokkuvõtted jms (eesti → inglise).
 • – äriplaanid, arengukavad jms (vene → eesti).

Tallinn private tours and shore excursionsKodulehekülje valmistamine (PHP, statistika, XHTML, CSS, graafikatöötlus – 2014, kujutis on klikitav).

Kodulehekülje ajakohastamine (PHP, XHTML, CSS, graafikatöötlus, kujutis on klikitav).Private Tours in Belarus

Madis Aasa RATTURJalgrattapoe kodulehekülje valmistamine pro bono (Copywriting, PHP, statistika, XHTML, CSS, graafikatöötlus – 2010, kujutis on klikitav).

Mining Workforce Mediation OyFirma kodulehekülje tõlge (eesti-inglise), kodulehekülje valmistamine (eesti/vene/inglise, PHP, HTML, CSS, graafikatöötlus) ja ülespanek Internetti (2008).

 2008 

 • – Ooperi sisututvustus, tõlge (itaalia-eesti).
 • – Reklaamtekstide tõlked (inglise-eesti).
 • – Lõputööde kokkuvõtete tõlked (eesti-inglise).
 • – Reklaamtekstide tõlked (vene-eesti).

Tõstamaa vaatamisväärsused; OCR, tõlge (eesti-inglise), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2006), kujutis on klikitav.

 2001-2009 

 • – Perevägivald Eestis, tõlge (eesti-inglise)
 • – Auruturbiini ratta töölabade bandaaž, tõlge (vene-eesti).
 • – Frantsiisileping, tõlge (itaalia-eesti).
 • Arm, hool ja õiglus, AIDS ja HIV töö käsiraamat, tõlge (inglise-eesti).
 • – Kapitalimahutuste analüüs, tõlge (inglise-eesti).
 • – Juurdepääs telekommunikatsiooni võrkudele - hinna reguleerimine, tõlge (inglise-eesti).
 • – Karjääri ökoloogiline ennistamine ja maastiku taastamine Hongkongis, tõlge (inglise-eesti).
 • – Intellektuaalse omandi õiguskaitse, tõlge (inglise-eesti).
 • – GEMINI tõmbekapid laboritele, tõlge (inglise-eesti).
 • – Prokuröri järelevalve, tõlge (vene-eesti).
 • – Kodumasinate kasutusjuhendid, tõlge (inglise-eesti).
 • – Täitemenetlus, tõlge (inglise-eesti).
 • – Pinglaed, tõlge (vene-eesti).

Mängureeglid; skaneerimine, OCR, DTP, tõlge (vene-eesti), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2005).

Kaminad, tehnilised andmed ja kasutusjuhised; skaneerimine, OCR, tõlge (itaalia-eesti), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2007).

Painutus- ja lõikemasinate kasutusjuhend; skaneerimine, OCR, DTP, tõlge (inglise→-eesti), kujundus, graafikatöötlus, küljendus (2006).

Terastroppide kasutusjuhised; OCR, DTP, tõlge (itaalia-eesti), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2005).

Firma internetisaidi lokaliseerimine; tõlge (inglise-eesti), graafikatöötlus, HTML, PHP, JS (2005).

Aqua Gel, OCR, tõlge (inglise/itaalia-eesti; 2006).

Mängureeglid; skaneerimine, OCR, DTP, tõlge (vene-eesti), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2005).

Värviteleri kasutusjuhend; skaneerimine, OCR, DTP, tõlge (vene-eesti), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2005).

Plastkujukeste värvimisjuhised; skaneerimine, OCR, DTP, tõlge (vene-eesti), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2005).

Mängureeglid; skaneerimine, OCR, DTP, tõlge (vene-eesti), kujundus, graafikatöötlus, küljendus (2005).

 Lõputöö kokkuvõte (pedagoogika); tõlge (eesti-inglise).

Mängureeglid; skaneerimine, OCR, DTP, tõlge (vene-eesti), graafikatöötlus, kujundus, küljendus (2005).

 Mahlapressi kasutusjuhend; OCR, DTP, tõlge (vene-eesti), küljendus (2006).

N. MachiavelliN. MachiavelliNiccolò Machiavelli "Il Principe" (Valitseja); saatesõna, tõlge (itaalia-eesti), kommentaarid. Il Principe elektrooniline versioon (eesti/itaalia keeles, eestikeelsed kommentaarid, saatesõna, HTML teostus) valmis 1999. a lõpul. Raamatu kaante vahel, koos Q. Skinneri käsit­lusega Machia­vellist, ilmus traktaat 2001. a, kujutised on klikitavad.

Artikkel "Eesti teadusfilosoofia bibliograafia-nimestik" (61 lk), koostamine, layout (1994).

"Studia Philosophica" II, III; layout, makett (1995, 1998).

Niccolò Machiavelli "Il Principe" (Valitseja) kom­men­teeritud, saatesõnaga varustatud tõlge (itaalia-eesti).("Akadeemia", 1993, nr 5-7).

Artikkel "Makjavelli contra Machiavelli" I, II (1991).

Telefon: (+372)  | E-post: